Doelstellingen

Maatschappelijke doelstellingen

-Instaan voor de opvang bij crisissituaties.

-Zowel voor kinderen als volwassenen .

-Maximum 72 uren verblijven .

-Tot de juiste hulpverlening opgestart is of tot wanneer terug veilig naar huis kan gegaan worden.

-Uitbouw van een verzekerd netwerk al dan niet met geschreven afspraken die regelmatig worden gecontroleerd.

Praktische benadering

– Doelstelling zoals ze reeds geformuleerd is in de projectaanvraag, de tijd nemen om de juiste beslissing te laten gebeuren . Dit moet de juiste zijn omdat het gaat om beslissingen die later een invloed kunnen hebben op de gezinssituatie , op het gedrag  en de relatie van ouders/kinderen .

– Een verder punt is dat er misschien andere beslissingen kunnen genomen worden : dat er misschien een netwerk kan opgesteld worden ipv een residentiële opname wat heel wat wonden kan verlichten bij het gezin en wat ook de hulpverlening niet onder druk zet met hun vele dossiers .

-tijd van handelen

-tijd van overleg .

-tijd van zoeken naar gepaste oplossing

– Als we kijken naar hierboven kunnen wij veel overnemen uit de handen van politie, parket die de kinderen/ouders hier kan brengen , hulpverlening die een dringende maatregel moet uitvoeren in opdracht van Parket en nog niet weet waar naartoe.

– Wij kunnen ook een oplossing zijn voor het weekend probleem : in het weekend kan beroep op ons gedaan worden, net zoals tijdens de nachturen . Hulpverlening is niet bereikbaar in het weekend en ‘s nachts , enkel permanentiediensten (crisismeldpunt zou dit wel moeten zijn ).

– Zoals gekend is het aanbod niet zo groot tot volzet .

Wat doen wij?

– We bieden kortdurende opvang (max .72 uur!) , steun en toeverlaat aan kinderen en volwassenen die zich in een crisissituatie bevinden.
Mensen kunnen bij ons ventileren en kalmeren of bekomen. We zijn een plaats waar ze tot rust kunnen komen tot er verdere handeling moet gebeuren :

– of ze kunnen terug naar huis.

– of er wordt een netwerk opgesteld -> we helpen hen bij het zoeken van de juiste hulp + we mobiliseren het netwerk.

– of er is toch verdere hulp nodig -> Deze hulp wordt door de aanmelder of de betrokken hulpverlener geïnstalleerd.

– Wij bieden ook nazorg aan : wij helpen de mensen op administratief vlak maar zijn er ook dag en nacht voor hen als er problemen zijn .

Wat doen we niet?

– We bieden geen begeleiding.

– We zijn geen hulpverleners.

– We maken geen A- of M-documenten op.

– We bieden geen langdurige opvang.

Scroll Up