Noodplan

Noodplan grensoverschrijdend seksueel gedrag :

-Wanneer we iemand in onze opvang hebben die dit gedrag zou vertonen en/of toepassen dan zullen wij deze persoon in alle kalmte naar de afzonderlijke kamer brengen, daar zijn geen aanpalende kamers waar andere personen verblijven , deze kamer is qua toezicht direct aanpalend aan de bureau , de deur van de kamer gaat nooit dicht .

-Vanuit deze is er zicht op die kamer en kan persoon in kwestie deze niet verlaten tot wij de nodige hulp hebben ingeschakeld, op dit moment  nemen wij contact op met de aanmelder van de persoon en wordt er zo spoedig mogelijk naar een oplossing gezocht. Wil deze persoon niet blijven kan hij gaan nadat hij van de aanmelder de toelating heeft gekregen, wij mogen deze niet geven .

Noodplan agressief gedrag :

-Bij agressie zullen wij direct 101 nummer bellen en de bijstand van de politie opvorderen , wij gaan de personen van mekaar scheiden en ook daar weer de aanmelders laten weten van de problemen die zich voordoen en zo de nodige oplossingen naar voor brengen  .

Noodplan voor ouders of anderen bij niet akkoord opname:

-Wij zijn volledig afgesloten maar bij blijvend aanbellen of lastig doen voor de deur zullen  wij beroep doen op politie via het nummer 101, deze zullen de zaak dan verder behandelen

Noodplan bij personen in hysterische toestand :

-Het medisch team staat dag en nacht ter beschikking aangezien zij ook een crisiscentrum zijn en wij beiden een oplossing bieden voor elkaar

-Wij zijn niet verantwoordelijk voor situaties die uit deze volgen, mensen die in opvang komen bij ons zijn niet verzekerd door ons, onze eigen mensen wel !

Scroll Up