Praktische gegevens

Praktische gegevens opvang Asse

We hebben plaats om 3 kindjes op te vangen
Er is ook 1 aparte kamer om moeder en kind op te vangen
Er is kledij aanwezig voor alle leeftijden
Er worden afspraken gemaakt voor het aanmelden
We zijn op zoek naar een pand voor  volwassenen in Oost Vlaanderen waar ondertussen mensen kunnen plaats en nazorg aangeboden worden.

Veiligheid is onze prioriteit

 • Constante aanwezigheid van begeleiders bij kinderen.
 • Gangen voorzien van camera’s en intercoms aanwezig.
 • Er is een huishoudelijk reglement dat iedereen moet volgen.
 • We zijn ook voorzien op noodsituaties:
  We hebben noodplannen uitgeschreven voor verschillende
  situaties (bv. grensoverschrijdend gedrag, agressie,…).
 • Samenwerking met een medisch team, bereikbaar 24/7
  Wij stellen op vraag een ronde tafel op
  zodat iedereen (betrokken gezin, context, partners,
  enz.) de gemaakte afspraken kent.
 • Netwerktafel is concreter en met daarin een expliciet
  veiligheidssysteem
  verwerkt, en dit binnen de kortst
  mogelijke tijd (< 40 h).