Veiligheid

Veiligheid als prioriteit!

-Constante aanwezigheid van begeleiders bij kinderen.

-De gangen zijn voorzien van camera’s en er zijn intercoms aanwezig.

-Er is een huishoudelijk reglement dat iedereen moet volgen.

-We zijn ook voorzien op noodsituaties:
we hebben een afzonderlijke kamer die naast het bureau is gelegen,
we hebben noodplannen uitgeschreven voor verschillende situaties (denk aan grensoverschrijdend gedrag, agressie,..). -Samenwerking met een medisch team dat bereikbaar is in noodsituaties dit 24/7 .

Scroll Up